Filips de Tweede

Katholieken vs Protestanten

In het Heilig Rooms Rijk is er oorlog, tussen katholieken en protestanten, iedereen doet mee. Keurvorsten, Ridders, Graven, Klooster en Karel V. Karel V verliest in 1555 en het verdrag van Augsburg werd getekend. Daarin staat onderandere: “Wiens gebied, Wiens geloof.” De landheer of leenman bepaalt dus wat je geloofd en niet meer de koning of keizer. Karel V gaat met ‘persioen’ en verdeelt zijn land aan zijn kinderen.

Probleemen

Filips de Tweede is net als zijn vader streng katholiek, in zijn land zijn veel probleemen, in Spanje vallen moslims binnen, hij heeft geldprobleemen en er zijn veel protestanten.

Aanpak

Filips woont in Spanje dus het duurt een paar dagen voordat hij hoort wat er in Nederland gebeurt. Daarom stelt hij Margarata van Parma aan als Landvogdes van Nederland en laat haar wonen in Brussel. Ook wilde hij dat de adel in Nederland zelf ketters ging vervolgen en ambtenaaren moeten belasting gaan innen.

Smeekschrift

Hiermee is de adel in Nederland het niet eens en ze gaan met ze alle naar Margarata in Brussel om een smeekschrift in te dienen. Veel adel komt daar lopent aan en daarom werden ze landlopers genoemd, Geuzen. Margarata zegt dat ze geen ketters hoeven te vervolgen totdat Filips dit smeekschrift leest. De Nederlandse adel gaat terug naar Nederland en verteld daar dat ze geen ketters hoeven te verlogen. Toen mensen dit hoorden kwamen ze naar Nederland omdat ze hier veilig waren. Er is een probleem, er zijn alleen maar katholieken kerken, protestanten begginnen katholieken kerken leeg te roven en maken beelde kapot, nu zijn ze namelijk wel geschikt voor de protestantse kerk.

Troepen naar Nederland

Ondertussen hij Filips de smeekbrief gelezen en gehoord dat protestante kerken afbreken. Hij stuurt een leger onderleiding van Alva naar Nederland met de opdracht om alle ketters te vervolgen en belasting te innen. Het leger betaald zicht zelf dus.fillip

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s